dalsie fotokluby

Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

Výstavy

"Neznámy svet hmyzu", pod týmto názvom skupina nezávislých fotografov pozývala občanov mesta na edukačnú výstavu makrofotografie. Aj deti z materskej školy sa tam boli pozrieť. Farebné obrázky, ktoré pútali ich pozornosť, skutočne pripomínali deťom tak blízky rozprávkový svet. Dôkazom toho boli  rozžiarené očká a zvedavé otázky.

http://www.materskaskola.giraltovce.sk/index.php/skolsky-rok.html

Klub nezávislých fotografov Stropkov sa už dlhšiu dobu pohrával s myšlienkou zorganizovať počas jarmoku výstavu fotografií zachytávajúcich život a dianie v meste. V súčasnosti tento zámer naberá reálne kontúry. Podľa slov spoluzakladateľa klubu Andreja Belovežčíka hlavnou ideou je spopularizovať fotografie medzi širokou verejnosťou a jarmok sa javí ako ideálna príležitosť.

„Názov výstavy Život mesta by mal odzrkadľovať jej obsah, ktorý by mal byť nadčasový. V prípade jej úspechu by sa mohla stať pravidelnou súčasťou jarmoku. Pôjde o dokumentárnu, nie výtvarnú alebo umeleckú fotografiu. Vychádzame z toho, že ľudia chodia na jarmok aj preto, aby sa stretli so známymi, ktorých dlhšie nevideli. Zvyčajne si posedia, porozprávajú sa, poprechádzajú sa, nakupujú a popri tom všetkom spomínajú. Fotografie by im mali pomôcť pripomenúť si, čím mesto a jeho okolie v posledných rokoch žilo,“ ozrejmil. Členovia Klubu nezávislých fotografov budú vyberať fotografie z kultúrnych, spoločenských, cirkevných, športových podujatí, ale aj z akcií záujmových skupín. „Pôjde o panorámy, rôzne objekty v meste, mestské akcie, cirkevné sviatky, zábery z pracovísk, škôl, športových podujatí, koncertov, bežné momentky zo života, fotografie z významných návštev v Stropkove, živelných pohrôm a podobne,“ vymenoval A. Belovežčík a dodal, že jednoznačne plánujú sprístupniť výstavu verejnosti počas všetkých troch jarmočných dní, teda od piatku do nedele. Keďže pôjde o akciu pod holým nebom, všetko bude závisieť aj od počasia. Fotografie plánujú inštalovať v mestskom parku, teda v uličke remesiel. „Na strane od hlavnej cesty je úzky priestor dlhý cez 120 metrov, ktorý je pre predajné stánky nevyhovujúci, ale na vystavenie fotografii je akurát. Tam by sme chceli vystaviť okolo 200 fotografií. Jedna udalosť v meste bude reprezentovaná jedným až dvoma zábermi.“ Organizátori by radi vystavili fotografie najmä od širokej verejnosti. Môžu to byť súkromné osoby, ale aj firmy, úrady, školy. Podmienkou je, aby spĺňali zámer výstavy a aby ich autori doručili včas, teda do 15. júla, v papierovej podobe. Musia však počítať s tým, že sa autorovi nemusia vrátiť, pretože počas výstavy sa môžu poškodiť. Rovnako musí každý autor počítať s možnosťou, že jeho fotografia nemusí byť vybratá do výstavnej kolekcie. „Fotografie by mali byť minimálne v rozmere 29,7 cm krát 42 cm, 30 cm krát 40 cm alebo 30 cm krát 45 cm, prípadne väčšom. Nežiadame však kvalitnú fotografickú tlač. Ak to fotografii neublíži, stačí bežná počítačová tlač odolná vode. V spodnej časti požadujeme uviesť názov akcie, dátum jej konania, stačí približný mesiac, rok alebo iba rok a autora fotografie,“ spresnil A. Belovežčík a doplnil, že fotografie je možné odovzdať ktorémukoľvek členovi KNF. Podrobnosti sa autori dozvedia na sociálnej sieti.

Kvôli dobrej fotke si treba privstať, úspešnosť kvalitného záberu je jedna ku štyristo“

Minulý štvrtok sa v stropkovskom múzeu konala vernisáž výstavy Neznámy svet hmyzu. Organizátorom bol nový Klub nezávislých fotografov. Hodinu po dvanástej začali prichádzať žiaci, učitelia, fotografi a ďalší návštevníci.

Výstavu otvoril riaditeľ múzea Andrej Nábožný, ktorý privítal autorov fotografií a všetkých zúčastnených. V tom čase mala výstava za sebou už prvý úspešný týždeň. Organizátori zaznamenali pozitívne ohlasy aj zo strany vyučujúcich základných škôl. Ocenili najmä, že bolo zachytené aj to, čo je bežným okom neviditeľné. Spoluzakladateľ klubu Andrej Belovežčík má za sebou bohaté fotografické skúsenosti. Nič podľa neho nezachytí detaily tak dobre ako makrofotografie, ktoré boli prezentované aj na tejto výstave. „Potrebovali sme aj odborníka na hmyz, ktorého sme našli rovno v Stropkove. Je ním Jozef Šeršeň, aj jeho výtvory tu dnes nájdeme. Popisy a odborné názvy, ktoré tu ľudia môžu vidieť sú tiež jeho práca. Bohužiaľ, kvôli zdravotným problémom tu dnes nemôže byť s nami“, uviedol. Primátor Ondrej Brendza zaželal autorom veľa inšpirácie a zároveň vyslovil prianie, aby výstava bola zážitkom pre všetkých zúčastnených. „Páči sa mi netradičnosť výstavy. Autori vyskúšali model, keď divák neprichádza za fotografiami, ale fotografie prichádzajú za ním,“ otvoril vernisáž O. Brendza.
Dokopy bolo vystavených 41 fotiek hmyzu. Ich autormi sú Matúš Cichý, Štefan Ďuraš, Jozef Potoma, Kristián Potoma a Jozef Šeršeň. V novom Klube nezávislých fotografov sú aj dvaja pedagógovia. Asi aj preto vznikla myšlienka ponúknuť to základným školám v Stropkove a okolí. „Nevedeli sme však ako. Preto sme sa rozhodli zorganizovať úvodnú vernisáž,“ povedal A. Belovežčík. Hmyz odporúčajú fotiť najmä v skorých ranných hodinách, ideálne okolo šiestej-siedmej ráno. Na takúto záľubu potrebuje človek aj veľa trpezlivosti. Kvalitná fotografia sa nezískava ľahko. Pomer úspešných a neúspešných záberov je asi štyristo k jednej. „Bol by som veľmi rád, keby aspoň jedno z detí, ktoré sem prídu, sa začalo venovať fotografovaniu,“ povedal M. Cichý. Členovia klubu si uvedomujú, že deti v základných školách môžu vystavované fotografie poškodiť, no neprekáža im to. „Nevadí, ak ich zničia alebo pokreslia, hlavné je, že budú zničené pre správny účel,“ dodal s úsmevom. Pre veľký úspech bude výstava otvorená aj počas tohto týždňa.


-pet-

25.2.2015

Vďaka Andrejovi Belovežčíkovi a Jánovi Zuberovi z Klubu nezávislých fotografov si žiaci, učitelia, zamestnanci a hostia mohli túto putovnú výstavu prezrieť v priestoroch ZŠ s MŠ Havaj.

Výstava Neznámy svet hmyzu v ZŠ s MŠ Havaj

Havaj 31. marca (SkolskyServis.sk) - Klub nezávislých fotografov (Matúš Cichý, Štefan Ďuraš, Jozef Potoma, Kristián Potoma, Jozef Šeršeň) pripravili makro fotografie hmyzu, ktoré poukazujú, že pod nami tiež niečo žije. Je tu veľa druhov hmyzu, od tých chránených po nechránené, od mäsožravých po bylinožravé, od trochu jedovatých po nejedovaté. Princípom fotografov bolo, aby divák nešiel za fotografiami, ale fotografie do školy za divákmi. Cieľom toho je aj propagovať fotografiu a fotografovanie medzi žiakmi. ZŠ s MŠ Havaj.
Jozef Šeršeň je už viac ako 12 rokov na invalidnom vozíčku kvôli vážnemu úrazu. Napriek svojmu hendikepu chytil svoj život za druhú šancu. Jeho koníčkom je fotografovanie práve hmyzu. Jedinou odmenou pre všetkých je pochvala ako mi to povedal p. Belovežčík, lebo to robia pre nás úplne zadarmo a ich to stálo nejaký ten čas a euro.

Anna Komišáková, 31. marca 2015 8:16

Ešte začiatkom februára tohto roku sa v stropkovskom múzeu uskutočnila vernisáž výstavy fotografií pod názvom Neznámy svet hmyzu, ktorú zorganizoval Klub nezávislých fotografov. Organizátori zaznamenali pozitívne ohlasy aj zo strany vyučujúcich základných škôl. Tí ocenili najmä fakt, že na záberoch bolo zachytené aj to, čo je bežným okom neviditeľné. Spoluzakladateľ klubu Andrej Belovežčík sa vtedy vyjadril, že nič nezachytí detaily tak dobre ako makrofotografie, ktoré boli prezentované na tejto výstave.

„Potrebovali sme aj odborníka na hmyz, ktorého sme našli rovno v Stropkove. Je ním Jozef Šeršeň. Popisy a odborné názvy, ale aj niektoré fotografie, ktoré tu ľudia môžu vidieť, sú tiež jeho práca,“ uviedol. Autormi 41 fotografií hmyzu sú Matúš Cichý, Štefan Ďuraš, Jozef Potoma, Kristián Potoma a Jozef Šeršeň. Keďže v Klube nezávislých fotografov sú aj dvaja pedagógovia, jeho členovia sa rozhodli zorganizovať výstavu na školách v Stropkove a okolí. Vtedy ešte sami netušili, aký úspech bude mať. Prežila už takmer pol roka a unikátne zábery si mohli prezrieť študenti stropkovského gymnázia, žiaci ZŠ Bukovce, boli inštalované aj vo výstavných priestoroch mesta Giraltovce, v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku, v ZŠ Kolbovce, ZŠ Marhaň a ZŠ na Hrnčiarskej ulici v Stropkove. V júni bude výstava putovať po svidníckych základných a stredných školách. „Pre tento školský rok máme termíny obsadené, budúci sme ešte neriešili. Počas prázdnin plánujeme dôkladne vyhodnotiť doterajší priebeh a v novom školskom roku ponúkať výstavu ďalej na vyššej úrovni. Predpokladáme, že po svidníckom regióne by mala putovať od septembra do decembra 2015,“ plánuje A. Belovežčík. Ako uviedol, veľmi radi by v tejto aktivite pokračovali, pretože ich povzbudzuje odozva škôl a najmä bezprostredné reakcie detí. Problém je v tom, že Klub nezávislých fotografov, ktorého členovia sú všetci zamestnaní, stojí premiestňovanie a inštalácia výstavy veľa času a finančných prostriedkov. Doposiaľ si všetko financovali z vlastných zdrojov, takže podobným tempom by mohli pokračovať len v prípade, že by sa im podarilo získať nejakého sponzora. „Osobne však verím, že budeme podobným spôsobom pracovať ďalej, či už so sponzorom alebo bez neho. Otázne je, či to bude Neznámy svet hmyzu v širšom okolí Stropkova, alebo nejaká iná výstava,“ uvažuje úspešný fotograf. Vznik väčšiny vystavovaných fotografií datuje približne do obdobia roku 2014, niektoré sú o niečo staršie. A s akými reakciami od školákov sa najčastejšie stretáva? „Sú fantastické. Mám na mysli najmä deti navštevujúce prvý stupeň ZŠ. Sám osobne som inštaloval výstavu v Havaji a v ZŠ na Hrnčiarskej v Stropkove a už počas jej prípravy sme mnohokrát počuli spontánne a obdivné – uff.“ A. Belovežčík si myslí, že za úspechom výstavy stojí viacero originálnych myšlienok. „Zamerali sme sa na skutočne vďačnú cieľovú skupinu, ktorej predstavujeme niečo, čo je nám blízke, ale v skutočnosti neznáme, tajomné. Spojili sme dve zaujímavé aspekty – náuku s umením. Okrem toho sme sa rozhodli priniesť výstavu do škôl a nečakať, že školy budú chodiť za ňou.“

JSN Tendo is designed by JoomlaShine.com