Print

Neznámy svet hmyzu

Vďaka Andrejovi Belovežčíkovi a Jánovi Zuberovi z Klubu nezávislých fotografov si žiaci, učitelia, zamestnanci a hostia mohli túto putovnú výstavu prezrieť v priestoroch ZŠ s MŠ Havaj.

Výstava Neznámy svet hmyzu v ZŠ s MŠ Havaj

Havaj 31. marca (SkolskyServis.sk) - Klub nezávislých fotografov (Matúš Cichý, Štefan Ďuraš, Jozef Potoma, Kristián Potoma, Jozef Šeršeň) pripravili makro fotografie hmyzu, ktoré poukazujú, že pod nami tiež niečo žije. Je tu veľa druhov hmyzu, od tých chránených po nechránené, od mäsožravých po bylinožravé, od trochu jedovatých po nejedovaté. Princípom fotografov bolo, aby divák nešiel za fotografiami, ale fotografie do školy za divákmi. Cieľom toho je aj propagovať fotografiu a fotografovanie medzi žiakmi. ZŠ s MŠ Havaj.
Jozef Šeršeň je už viac ako 12 rokov na invalidnom vozíčku kvôli vážnemu úrazu. Napriek svojmu hendikepu chytil svoj život za druhú šancu. Jeho koníčkom je fotografovanie práve hmyzu. Jedinou odmenou pre všetkých je pochvala ako mi to povedal p. Belovežčík, lebo to robia pre nás úplne zadarmo a ich to stálo nejaký ten čas a euro.

Anna Komišáková, 31. marca 2015 8:16