Print

World cup fotoklubov za účasti KNF

Fotoklub KNF sa premiérovo zúčastnil jubilejného 10. ročníka Svetového pohára klubov FIAP (Medzinárodná fotografická federácia), ktorého organizátorom boli v roku 2015 Francúzsko a Grécko. Každý fotoklub mohol prihlásiť max. 20 fotografii. Podmienkou bolo, že jeden člen fotoklubu mohol prihlásiť 2 fotografie. Za Fotoklub KNF sa so svojimi fotografiami súťaže zúčastnili Andrej Belovežčík, Matúš Cichý, Tomáš Cichý, Dušan Ignác, Jozef Potoma, Kristián Potoma a Ján Zuber. Prizvaní boli tiež hosťujúci fotografi Ela Brachová, Štefan Ďuraš ml. a Emília Verbová. Pravidla súťaže to umožňovali. Týchto 10 autorov zostavilo kolekciu 20 fotografii, ktoré boli zaslané vyhlasovateľovi súťaže, ktorým bol Jacky MARTIN, MFIAP, EFIAP/b HonEFIAP , Hon FIAP, Vice-President, Director of World Cup Service.  Uzávierka súťaže bola 5. októbra 2015. Celkovo sa zúčastnil rekordný počet  197 fotoklubov z celého sveta. Slovensko bolo zastúpené 2 fotoklubmi, KNF Stropkov a BARDAF Bardejov. Hodnotenie poroty prebehlo 26.-29. novembra 2015. Zo 197 zúčastnených klubov, sme so ziskom 137 bodov, získali 136. miesto. V individuálnom hodnotení boli akceptované 2 fotografie Andreja Belovežčíka a 1 fotografia Tomáša Cichého.

KNF bol z dvoch slovenských fotoklubov pri svojej premiére na tejto súťaži úspešnejší ako fotoklub BARDAF (145.). Vzhľadom na premiérovú účasť fotoklubu na tomto fóre považujeme naše umiestnenie za dobré a po jarnej účasti na Nemeckom pohári fotoklubov (13. miesto), tiež ako ďalšiu prezentáciu KNF v zahraničí.

Zároveň chceme poďakovať hosťujúcim fotografom za spoluúčasť a ich kvalitné fotografie.