dalsie fotokluby

Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

Sedem statočných Stropkovčanov

Sedem tunajších fotografov a doterajších členov Stropkovského fotoklubu (SF) sa rozhodlo založiť vlastný klub. Dôvodom boli odlišné názory na ďalšie smerovanie fotografického diania v klube. Odchádzajúci členovia mali pocit, že dlhoročný klub fotografie prešľapuje na mieste.

Vnútorná diskusia na túto tému prebiehala v SF od augusta minulého roka a jej výsledkom bol odchod jeho siedmich členov. V Stropkove tak vznikol nový klub, s názvom Klub nezávislých fotografov (KNF). Stropkovský fotoklub sa zameriaval hlavne na organizáciu výstav. V jednom roku ich bolo aj štrnásť, prevažne od fotografov z iných regiónov. Členovia nového klubu tvrdia, že v meste, ako je Stropkov stačia štyri výstavy ročne, čo je určite pravda. Mala by tam byť propagovaná hlavne tvorba domácich fotografov, tvrdia odídenci z pôvodného foto-združenia. V opačnom prípade vraj hrozí u verejnosti inflácia fotografického umenia. Ak to tak už nie je...

Menej výstav, viac kvality a inovatívnosti

Nový fotoklub chce prostredníctvom vlastnej tvorby Stropkovčanom ukázať krásu fotografie, ktorá by mala byť zameraná prioritne na mesto a okres. V tomto novom združení sú známe mená ako: Andrej Belovežčík, Dušan Ignác, Kristián Potoma, Jozef Potoma, Matúš Cichý, Tomáš Cichý a Ján Zuber. 

Fotografi z mesta a okolia

Ich ambíciou je združovať čo najviac fotografov, otvorených novým myšlienkam, nielen z mesta, ale aj okolitých obcí. Cieľom bude užšia spolupráca jednotlivých členov pri tvorbe, viac vzájomnej pomoci, ale i konštruktívnej kritiky. Skupina okolo nového KNF je takisto viac zameraná na digitálnu fotografiu, čo isto osloví mladú generáciu, ktorá sa dnes často prezentuje skôr v internetovom a virtuálnom priestore. Menej výstav, viac komunikácie, nové technológie, stropkovská a okresná tvorba, to by mali byť priority tohto nového umeleckého spolku.

Svet hmyzu makrom

Prvou z aktivít nového klubu bude výstava s pracovným názvom Makro – čarovný svet hmyzu. V našom okrese jedinečná vernisáž by sa mala uskutočniť na prelome februára a marca 2015. Detailné zobrazeniu rôznych objektov (hmyzu) by mohlo prilákať aj širššiu stropkovskú verejnosť. Okrem nej však bude určená aj pre učiteľov a hlavne žiakov miestnych škôl, čím sa výstava stane akýmsi umelecko-edukačným projektom nového fotoklubu.

Spolupráci sú otvorení

S bývalými klubovými kolegami sa títo inovatívni fotografi, preto svojim spôsobom statoční, rozišli v dobrom. Aj keď majú rozdielne predstavy o smerovaní fotografického diania v meste či v hľadáčiku, do budúcna sú otvorení i vzájomnej polupráci.

Text a foto: Mário Kastelovič

JSN Tendo is designed by JoomlaShine.com