Print

Príležitosť na zastavenie

Odbor školstva a kultúry mesta Stropkov pomohol 15. januára 2015 v mestskej knižnici, usporiadať vernisáž fotografií Dušana Ignáca. Vernisáž a následná výstava má názov „Zastavenia”. Zastaviť sa vo výstavných priestoroch knižnice a pozrieť si ju môže návštevník do 6. februára 2015.

Vernisáž o 15.30 hod. slávnostne otvorili primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza, vedúci odboru školstva a kultúry MsÚ Tibor Kubička, vedúca knižnice Oľga Barburská a, samozrejme, vystavujúci autor Dušan Ignác. Nasledovali srdečné a uznanlivé gratulácie od návštevníkov vernisáže a potom sa prehliadka fotografií začala.

Čas na zastavenie v Tatrách

Časť vystavených diel vznikla predovšetkým počas rodinných výletov do prírody, do okolitej krajiny. Najmä počas túr po Vysokých Tatrách. To boli a sú miesta s nevyčerpateľnou ponukou na zastavenia. Na rozhliadnutie. Na zachytenie fotoaparátom. Tak vznikali fotografie krajiny, akési foto-zastavenia, ktoré majú dokumentárny charakter. Spomeňme napríklad fotografie nazvané Tatranské pohľady.

Dynamika športového aktu

Väčšiu pozornosť však pútali fotografie športového charakteru. Tie boli plné dynamiky, pohybu, výrazu, gesta. Napríklad čiernobiela fotografia s názvom Sila vôle, ktorá v roku 2013 získala miesto medzi 10. najlepšími fotografiami v kategórii Ľudia na jedenástom – Annual Photo Contest (každoročná súťaž fotografie), ktorý organizuje americký magazín Smithsonian. K najúspešnejším fotografiám tiež patrí Mushing, za ktorú Dušan Ignác získal zlatú medailu FIAP (Medzinárodná federácia umeleckej fotografie). Zachytený je na nej záprah šiestich psov so svojím mašérom, ako sa rútia dolu bielym svahom. Výstavu Zastavenia si nadšenci fotografie budú môcť v Mestskej knižnici v Stropkove pozrieť do 6. 2. 2015.

Mário Kastelovič, foto: autor